New Energy

Home
Giriş
Enerji AR-GE
Personel
Patent Borsası
Ürünler
Fabrikalar

 


Current topics

 

Dışa bağımsız enerji dönüşüm sistemi

 

TPE-Patent Dosya:2016/08053

Buluşun sanayiye uygulama biçimi:

Buluş, Dışa bağımsız üretim sağlayabilen enerji dönüşüm santralidir.
Her güçte üretim yapabilme potansiyeline sahip olması, taşınabilmesi, yerüstü ve yeraltına kurulabilmesi,
Şehir, kasaba, köylerin, sanayi sitelerini, fabrikaların ve ihtiyaç duyulan her alanda, entegre sistemden bağımsız yerinde elektrik üretimini sağlayabilmesi,
 
Dışa bağımsız olduğu gibi dışa atık madde bırakmayan dışa kapalı enerji dönüşüm santrali çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji maliyetlerini sorun olmaktan çıkarılması, sistemin devreye girmeye başlamasıyla yüksek enerji nakil hatlarının toplanması, bu hatların periyodik bakım maliyetleri, yüksek nakil hatlarının orman içinde geçtiği boş bırakılan alanların tekrar ağaçlandırılması sağlanabilmesi uygulama biçimleri arasındadır.
Doğal yaşama ve iklim değişikliğine neden olan enerji dönüşüm santrallerinin devreden çıkarılması veya yeni sisteme geçilmesi uygulamanın bir başka yönüdür.
Hidrojen temiz enerji türlerinden olmasına karşılık, üretiminde maliyet ve kirletici enerji dönüşüm santrallerinin elektriğini kullanması nedeniyle üretimi sınırlı ve pahalı olmaktadır. Hidrojenin elektriğe dönüştürülebilmesi bilinen bir teknolojidir. Yeni enerji dönüşüm santralinde sıfıra yakın bir maliyetle üretilen enerji ile sıfıra yakın maliyetli ve dışa bağımsız hidrojen üretimi sağlanabilecektir. Hidrojeni elektrik enerjisine dönüştürerek araçlara monte edilmesiyle çevre kirliliği ve enerjide dışa bağımlılığı minimuma inmesi amaçlanmaktadır.

 

Dışa bağımsız enerji dönüşüm santrali: 1

 

 

 

 [Home] [Giriş] [Enerji AR-GE] [Personel] [Patent Borsası] [Ürünler] [Fabrikalar]

 Copyright (c) 2016.

recep.kurt@enerjiarge.com.tr