Home
Giriş
Enerji AR-GE
Personel
Patent Borsası
Ürünler
Fabrikalar

 

Enerji AR-GE Bilim ve Teknoloji üretimi New Energy

 

 Yeniden yapılanıyoruz.
 
Yenilenebilen enerji dönüşüm santrali,
 
Dışa bağımsız enerji dönüşüm santrali,
 
Dışa bağımsız Tamburlu enerji dönüşüm santrali,
  Yeni, Hidroelektrik santral sistemi,
 
Yeni, yatay düzlemde yüksek enerji dönüşüm santral sistemi,
 
Yeni, gemi motorları sistemi ve küresel boyutları olan 30 yeni teknoloji.

Yenilenebilen enerji dönüşüm santrali,

 Dışa bağımsız enerji dönüşüm santralleri, küresel boyutta 100 bin dev santral kurulması hedeflenmektedir. Birkaç Mw'lık elektrik üretiminin bile çok yüksek görüldüğü enerji sektöründe, küresel boyutları olan yeni sistemin yanında mevcut sistemler çok basit kalmaktadır.


100 bin dev santral talebi olmasınının nedenleri:
Tercih nedeni, içsel dönüşümle potansiyel enerji yenileme özelliğidir. Entegre sisteme bağlanma zorunluluğu yoktur. İstenilen herhangi bir alanda kurulabileceği gibi mobil olarak enerji dönüşümünü sağlama özelliği tercih edilme sebeplerindendir. Dışardan enerji almadığından atık maddede bırakmaması, İçsel dönüşümle sağlanan dönme kinetik enerjiyi aktarma mili  vasıtasıyla dışarıya aktararak jenaratörü tahrik etme özelliği, tercih sebebidir. Mevcut olan enerji dönüşüm teknolojisinin yeni sistemle rekabet şansı sıfırdır.

Dışa bağımsız enerji dönüşüm santrali

 

 

Dışa bağımsız Tamburlu enerji dönüşüm santrali,

 

 

Yeni, Hidroelektrik santral sistemi

 

 

Yeni, yatay düzlemde yüksek enerji dönüşüm santral sistemi

 

 

Yeni, gemi motorları sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dışa bağımsız enerji dönüşüm santralinin, yararlandığı potansiyel enerji, Yerçekimi potansiyel enerjisi ve suyun kaldırma kuvvetidir. Her iki potansiyel enerji, birbirini tamamlayan ve otomasyonu gerçekleştiren unsurlardır.

 

 


[Home] [Giriş] [Enerji AR-GE] [Personel] [Patent Borsası] [Ürünler] [Fabrikalar]

 Copyright (c) 2016.

  recep.kurt@enerjiarge.com.tr